CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, ilçe binasında “Adalet ve Hukuk Krizi" başlıklı basın toplantısı düzenledi. Başkan Gültekin “Yargıyı kendisine bir ayak bağı olarak gören siyasi iktidarın bu ‘yargı darbesinde’ parmağı olduğu aşikardır. Yargının iktidar icazetine değil, bağımsızlığa ihtiyacı vardır” dedi.

İzmir'in Köyleri Korunarak Kalkınacak İzmir'in Köyleri Korunarak Kalkınacak

CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin “Anayasamızın 2. Maddesinin açıkça yok sayıldığı, anayasa yapısının tarihsel gelişimini ve hukuk sistemindeki konumunu hiçe sayan bir sürecin içerisindeyiz. Hatay milletvekili Can Atalay’ın başvurusu üzerine hak ihlali kararı veren Anayasa mahkemesi üyeleri hakkında Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin suç duyurusunda bulunması anayasal düzenimize yapılmış bir darbe girişimidir. Unutulmamalıdır ki normlar hiyerarşisinde anayasa mahkemesi kararları kesindir ve yoruma açık olmayacak şekilde bağlayıcıdır. Yargıtay’ın bizzat kendisinin anayasanın emredici kurallarını yok saydığı bir ortamda hukuk devletinden söz edilemez. Yargıyı her zaman kendisine bir ayak bağı olarak gören siyasi iktidarın da anayasal düzenimize yapılan bu darbe girişiminde parmağı olduğu aşikardır. Yargının, iktidarın icazetine değil bağımsızlığa ihtiyacı vardır. Cumhuriyet Halk Partisi Bayraklı İlçe Örgütü olarak; Atamızın bizlere miras bıraktığı Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında da hak ve özgürlükleri sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte sesimizi yükseltiyoruz” diye konuştu.