İzmir 2. İdare Mahkemesi, Beştepeler 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu’nu mahkemeye taşıyan Şehir Plancıları Odası'nın açtığı davayı reddetti. Süreci değerlendiren Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Biz planlarımıza güveniyoruz; çünkü planlarımızı halkın yararını azami düzeyde tutarak hazırlıyoruz. Mahkeme kararını vermiştir. Beştepeler yola devam edecek” dedi.

Mahkemeden Beştepeler davasına ret1

İzmir 2. İdare Mahkemesi, Konak Belediyesi’nin kentsel dönüşümde Gültepe’nin ardından ikinci büyük adım olarak hazırladığı Beştepeler planlarını mahkemeye taşıyan Şehir Plancıları Odasının açtığı davanın reddine karar verdi. Mahkeme, Şehir Plancıları Odasının Konak Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesine açtığı davayı reddetti.

Mahkemeden Beştepeler davasına ret3

Bilirkişi raporunun değerlendirdiği kararda, Beştepeler 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu’nda şehircilik ilkeleri, planlama esasları, imar mevzuatı ve kamu yararı çerçevesinde kabul edilebilir teknik ve nesnel gerekçeler bulunduğu ve dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varıldığı kaydedildi. Kararda Dayıemir, Dolaplıkuyu, İmariye, Selçuk, Aziziye, Tınaztepe, Duatepe, Kocatepe, Çimentepe, 1. Kadriye, 2. Kadriye, Hasan Özdemir, 19 Mayıs ve Zafertepe mahallelerini kapsayan planın üst ölçekli planlara uygun bulunduğu belirtilirken, alanda yaşaması öngörülen nüfusun tolere edilebilir düzeyde artırılmış olduğu da kaydedildi. Kararda imar hakları fazla artırılmadan taban alanı olarak kamusal kullanımlara ayrılan alanların artırılmasına yönelik olarak belirlenmiş olan yaklaşımın planlama ilkelerine aykırı olmadığı da yazıldı. Planların kişi başına düşen donatı alanlarını artırdığı da vurgulandı.

Konak'tan Bayram Dayanışması Konak'tan Bayram Dayanışması

Mahkemeden Beştepeler davasına ret

“Planlarımıza güveniyoruz”

Süreci değerlendiren Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Konak Belediyesinin uzman ekipleri tarafından hazırlanan Beştepeler 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu’nun hem Konak Belediyesi hem de İzmir Büyükşehir Belediyesi meclislerinden tüm partilerin oybirliğiyle geçtiğini hatırlatarak, “Şehir Plancıları Odası, Gültepe planlarımızı da mahkemeye taşımıştı ama orada da bizim lehimize bir karar çıkmıştı. Şimdi Beştepeler planlarında da mahkeme bizim lehimize karar vermiş oldu. Bu bizim haklılığımızı, meclislerin doğru kararlar verdiğini gösteriyor. Biz planlarımıza güveniyoruz; çünkü planlarımızı halkın yararını azami düzeyde tutarak hazırlıyoruz. Mahkeme kararını vermiştir. Beştepeler yola devam edecek. Bu planlarla sadece Konak’ın değil, İzmir’in geleceğini planlıyoruz. Planlarımız şehrimizin de çehresini değiştirecek” diye konuştu. Batur, yaptıkları çalışmalarda tüm odalarla uyum içinde çalışmak istediklerini de sözlerine ekledi.